Ako korekčné pomôcky zlepšujú pracovný výkon

Ako korekčné pomôcky zlepšujú pracovný výkon

Korekčné pomôcky, ako sú napríklad okuliare a kontaktné šošovky, sú skutočne kľúčové pre zvyšovanie pracovnej efektivity a zlepšovanie bezpečnosti na pracoviskách. Nedávne štúdie ukazujú, že správne nastavené a individuálne prispôsobené vizuálne pomôcky nielenže zlepšujú vizuálne schopnosti zamestnancov, ale tiež priamo prispievajú k zníženiu pracovných nehôd a zvyšujú celkovú produktivitu. Požiadavky na korekčné pomôcky podľa jednotlivých profesií a legislatívy predstavili odborníci Mgr. Miloš Dovičin z Očnej Optiky MANIA a optometristka Ing. Dominika Štáliková. Korekčným pomôckám z hľadiska športu sa venoval špecialista na beh Mgr. Rastislav Magna z Intersport Foltan Group.

Štatistiky z roku 2023 ukazujú, že na svete trpí zrakovým postihnutím vyše 285 mil. ľudí. Na Slovensku sa problém so zrakom týka 80 000 ľudí, pričom až 80 % týchto prípadov sa dá predísť prevenciou (Zdroj: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska). Celosvetový problém so zrakovým postihnutím sa až v 90 % týka krajín s nízkymi a strednými príjmami, kde je prístup k očnej starostlivosti značne obmedzený.

Štúdia vykonaná v roku 2018, ktorá skúmala ako korekčná pomôcka vplýva na produktivitu práce, odhalila, že po dodaní okuliarov vzrástla pracovná produktivita o 22 %. Experimentu sa zúčastnilo 750 zberačiek čajových listov v Assam. Boli im dodané okuliare za 1,80 USD (Zdroj: Orbis, 2018). Štúdia vykonaná v tomto roku na pracovníkoch v Bangladéši preukazuje, ako môže mať korekčná pomôcka vplyv aj na ich príjem. Ľudia vo veku od 35 do 65 rokov, ktorí boli identifikovaní ako ďalekozrakí, boli rozdelení do dvoch skupín. Prvej skupine dali výskumníci okuliare okamžite a druhej po ôsmich mesiacoch. Výsledkom bol nárast príjmu zamestnancov z prvej skupiny, ktorá dostala okuliare skôr, a to z mesačného príjmu 35,30 USD na 47,70 USD, čiže o 33 %. Nehovoriac o možnosti znovu sa vrátiť do práce pre ľudí, ktorí sú kvôli zrakovým problémom v nevýhode (Zdroj: World Economic Forum, 2023).

Čomu teda môže byť pripísaný nárast produktivity? Podľa výskumov je to najmä lepšie vizuálne vnímanie detailov a zníženie očného napätia, čo zvyšuje celkovú efektivitu a znižuje riziko chýb.

„Pre ľudí s poruchami zraku, ako sú krátkozrakosť, ďalekozrakosť alebo astigmatizmus, môže byť korekcia zraku kľúčová pre jasné a ostrejšie videnie. Kvalitné korekčné pomôcky môžu pomôcť znížiť únavu očí a nepohodlie spojené s námahou súvisiacou s pokusom zaostriť pri zrakových úlohách. So správnou korekciou zraku je ľahšie udržať si koncentráciu a sústrediť sa na prácu, a tým, že sa zamestnanec vyhýba neustálemu napätiu spôsobenému snahou zaostriť môže zlepšiť efektivitu a produktivitu v práci,“ vysvetľuje optometristka Ing. Dominika Štáliková z Očnej Optiky MANIA a zároveň dopĺňa, že pre ľudí s problémami so zrakom môžu mať správne korekčné pomôcky aj významný pozitívny účinok psychologického charakteru.


Nároky jednotlivých profesií na korekčné pomôcky
Pre každú konkrétnu prácu a profesiu môžu byť vhodné rôzne typy okuliarov. Práve preto je dôležité vybrať tie, ktoré najlepšie vyhovujú potrebám a požiadavkám jednotlivých zamestnancov.
„Okuliare by mali byť vhodne prispôsobené konkrétnym pracovným pozíciám a prostrediu, aby pomohli zlepšiť produktivitu a pohodlie zamestnancov. Kým manažéri musia myslieť na praktickú aj estetickú stránku, administratívni pracovníci by mali vyberať okuliare, ktoré zlepšujú ich pohodlie počas dlhých hodín strávených pred počítačom, predavači a predavačky by si mali oči chrániť pred umelým svetlom filtrom pohlcujúcim modré svetlo,“ vysvetľuje optometristka D. Štáliková. Podľa odborníčky spája povolanie plavčíka, profesionálneho vodiča, taxikára či ochrankára časté vystavenie oslneniu z odrazu slnečných lúčov či už od vodnej hladiny alebo od kapoty okoloidúcich áut. Pre tieto profesie sú preto vhodné okuliare s polarizačným filtrom. Grafici a umelci by sa mali zamerať na okuliare, ktoré zvyšujú kontrast a zvýrazňujú farby. Športovci zas vyberajú podľa toho, akému konkrétnemu športu sa venujú. „V prvom rade ale ide o kvalitný 100 % UV filter a v druhom rade je pri každom športe prínosom polarizačná optika, ktorá eliminuje slnečné odlesky z mokrej vozovky, snehu, či vodnej hladiny. Extra prínosom pri outdoorových športoch sú fotochromatické sklá, ktoré na svetle automaticky stmavnú a v tieni sa automaticky zosvetlia,“ hovorí Mgr. Rastislav Magna špecialista na beh z Intersport Foltan Group.

Postoj zákona k zabezpečeniu korekčných pomôcok
Ako vysvetľuje Miloš Dovičin, riaditeľ siete Očných Optík MANIA: „Podľa dát siete Očných Optík MANIA si zamestnanci korekčné pomôcky zaobstarávajú v prevažnej miere sami. Máme skúsenosti, že zákazníci dbajú na svoj zrak viac ako sa zaujímajú ich zamestnávatelia. Podľa našich dát sú zamestnanci samoplatcovia a na korekčné pomôcky nedostávajú od zamestnávateľov žiadne príspevky. Stretávame sa v každodennej praxi s ľuďmi pracujúcimi z rôznych oblastí, ktorí od zamestnávateľov, čo sa týka korekčných pomôcok, nemajú korekčnú pomôcku preplatenú a ani o tejto možnosti nevedia.“ 

Pod termín korekčné pomôcky spadajú aj dioptrické okuliare. Na základe Rozsudku súdneho dvora EÚ C-392/21 z 22. decembra 2022, ktorý sa vzťahuje k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami (ďalej aj ako „Nariadenie“), je zamestnávateľ povinný zabezpečiť zamestnancovi špeciálnu korekčnú pomôcku, a teda aj dioptrické okuliare, po splnení podmienok vyplývajúcich z paragrafu § 7 Nariadenia.
Podmienky, za ktorých si zamestnanci môžu žiadať o preplatenie dioptrických okuliarov u nás určuje zamestnávateľ. V prípade preplácania nákladov a zaobstaraním si samotného prostriedku zo strany zamestnanca, by malo byť v záujme zamestnávateľa upraviť si tento postup interným predpisom (Zdroj: Národný inšpektorát práce). „Konkrétne ide o korekčné pomôcky, ktoré slúžia na korekciu a prevenciu zrakových porúch v súvislosti s prácou,“ približuje Mgr. Miloš Dovičin, riaditeľ siete Očných Optík MANIA. Vzniknuté náklady zamestnanca na korekčné pomôcky môže zamestnávateľ buď finančne nahradiť alebo realizovať priamo dodaním prostriedku. „Zamestnávateľ podľa legislatívy však nie je povinný vyhovieť zamestnancovi, čo sa týka výberu okuliarov na základe značky, dizajnu a podobne, ale zaistiť náklady do výšky splnenia medicínskeho účelu,“ dodáva M. Dovičin.