Tiráž

Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná júl 2, 2024.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

MANIA International s.r.o.
Pri Podlužianke 3, 934 01 Levice
Slovensko
E -mail: 
Telefónne číslo: +421 (0)36 633 46 40

1. Základný

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.